တစ္ေန႔ေန႔

တစ္ေန႔ေန႔

တိမ္ေတြရွိတယ္
ေတာင္တန္းေတြရွိတယ္
ပင္လယ္ေတြရွိတယ္
အျပံုးေတြရွိတယ္
ၾကည္ႏူးခ်မ္းေျမ႔မႈေတြရွိတယ္
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြရွိတယ္
ေအးခ်မ္းမႈေတြရွိတယ္
သူရယ္
ကိုယ္ရယ္
တိမ္ေရာင္စံုေတြေငးၾကမယ္
ေတာင္တန္းေတြရဲ႕ ရင္ေငြ႔ကိုလႈံၾကမယ္
ပင္လယ္ေတြရဲ႕ အထိအေတြ႔ကိုခံယူၾကမယ္
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုသီက်ဴးၾကမယ္
ေအးခ်မ္းမႈနဲ႔ ေႏြးေထြးၾကမယ္
ရိုးစင္းစြာနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမယ္
ေရာင္႔ရဲျခင္းနဲ႔ ခ်မ္းေျမ႔ၾကမယ္
သူရယ္
ကိုယ္ရယ္
အေရာင္ေျပာင္းတတ္တဲ႔ တိမ္ေတြအေၾကာင္းသင္ယူၾကမယ္
နက္ရိႈင္းက်ယ္ျပန္႔တဲ႔ ေတာင္တန္းေတြအေၾကာင္းေလ႔လာၾကမယ္
မာယာမ်ားတဲ႔ ပင္လယ္ေတြအေၾကာင္း နားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကမယ္
သန္႔ရွင္းတဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ခ်စ္ခင္ေႏြးေထြးၾကမယ္
ေအးခ်မ္းတဲ႔ စိတ္နဲ႔ ခြင္႔လႊတ္နားလည္ျခင္းကို ေမြးျမဴၾကမယ္
ရိုးစင္းစြာနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ေအာင္ သင္ယူၾကမယ္
ေရာင္႔ရဲျခင္းနဲ႔ တင္းတိမ္တတ္္ေအာင္ က်င္႔ၾကံၾကမယ္
သူရယ္
ကိုယ္ရယ္ ။Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.